KONTAKT

Anton Timoranský

konateľ spoločnosti
+421 903 175 242

Eva Krutáková

 administratívna pracovníčka

+421 911 148 798

atstavbysro@gmail.com

KONTAKTUJTE NÁS:

AT STAVBY, s.r.o.

IČO: 44 04 03 18
IČ DPH: SK2022557504

Sídlo spoločnosti:

Komárňanská cesta 3.,
940 02 Nové Zámky

Kancelária:

J.Šimora 5.,
940 02 Nové Zámky

Pracovný čas kancelárie:

Pondelok – Piatok: 8.00 – 16.00