NAŠE SLUŽBY

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť fasáda

Zateplenie fasád a vnútorných priestorov budov

Realizujeme certifikované, kontaktné zatepľovacie systémy BAUMIT, STO, CAPAROL pravidelne školenými pracovníkmi. Pri realizácii prác používame vlastné stavebné  lešenie a pracovné lávky. Materiálové prevedenie realizujeme podľa požiadaviek  investora. Naša spoločnosť vlastní licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov vydaný TSÚS, n.o. Bratislava. Na žiadosť zákazníka vieme zabezpečiť energetické hodnotenie a certifikáciu budovy po zateplení.

Dodávka a montáž doplnkových kovových konštrukcií

V spolupráci s našimi dodávateľmi zabezpečujeme dodávku a montáž kovových certifikovaných konštrukcií závesných balkónov, zábradlí, striešok a iných doplnkových konštrukcií podľa požiadaviek investora. Materiálové prevedenie nosných konštrukcií žiarovo-pozinkovaná oceľ, nerez, hliník. Výplne – HPL, CETRIS, bezpečnostné sklo, krytiny – komôrkové, polykarbonátové dosky.   

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť kovové doplnky

Výmena výplní stavebných otvorov

Konštrukcie sú vyrábané z profilov od svetových výrobcov. Dodávame plastové, hliníkové aj drevené konštrukcie s izolačným zasklením podľa požiadaviek investora. Ponúkame širokú paletu doplnkov k montovaným konštrukciám.

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť pivnica

Rekonštrukcia balkónov, loggií

Komplexná rekonštrukcia balkónov a loggií v rozsahu vybúrania pôvodných vrstiev podláh, sanácie nosnej konštrukcie, zateplenia a hydroizolácie konštrukcie a následnej povrchovej úpravy.

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť balkón
ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť strecha

Zateplenie a hydroizolácia plochých striech

Naša spoločnosť vlastní licenciu na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech vydaný TSÚS, n.o. Bratislava.

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť interier

Obnova spoločných priestorov budov

Realizácia kontaktných zatepľovacích systémov, výmaľovka spoločných priestorov, nátery kovových konštrukcií, obnova nášľapných vrstiev. Na základe požiadaviek zabezpečujeme montáž domových dorozumievacích zariadení, vstupných a kamerových systémov

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť rozvody

Výmena rozvodov zdravotechniky, plynu a elektroinštalácie budov

V rámci komplexnej obnovy budov zabezpečujeme výmenu ležatých a zvislých rozvodov inštalačných vedení všetkého druhu (voda, kanalizácia, plyn, dažďozvod, elektro a bleskozvod). Samozrejmosťou sú revízne správy k vykonaným inštalačným prácam. Na základe požiadaviek zabezpečujeme montáž domových dorozumievacích zariadení, vstupných a kamerových systémov

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť ponuka
ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť azbest

Odstraňovanie azbestocementových konštrukcií a materiálov zo stavieb

Práce sú vykonávané odborne spôsobilými a pravidelne školenými zamestnancami našej spoločnosti. Ponúkame komplexné služby v oblasti odstraňovania nebezpečného odpadu na báze azbestu v exteriéry: vypracovanie príslušnej dokumentácie, zabezpečenie povolení príslušných orgánov štátnej správy, odbornú demontáž, odvoz a likvidáciu odpadu spoločnosťou oprávnenou nakladať s nebezpečným odpadom, hlásenie o vzniku nebezpečného odpadu príslušnému úradu štátnej správy. Zákazník po ukončení prác, obdrží potvrdenie o vzniku a nakladaní s nebezpečným odpadom

ATSTAVBY s.r.o. stavebná spoločnosť azbest
Scroll to Top