PONUKA

ponuka-at-stavby-fasada

Zateplovacie práce

Realizujeme certifikované, kontaktné zatepľovacie systémy. Pri realizácii prác používame vlastné stavebné lešenie a pracovné lávky. Naša spoločnosť vlastní licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov vydaný TSÚS, n.o. Bratislava.

ponuka-at-stavby-loggia

Rekonštrukcia balkónov, loggií

Komplexná rekonštrukcia balkónov a loggií v rozsahu vybúrania pôvodných vrstiev podláh, sanácie nosnej konštrukcie, zateplenia a hydroizolácie konštrukcie a následnej povrchovej úpravy.

Výmena výplní stavebných otvorov

Konštrukcie sú vyrábané z profilov od svetových výrobcov. Dodávame plastové, hliníkové aj drevené konštrukcie s izolačným zasklením podľa požiadaviek investora. Ponúkame širokú paletu doplnkov ku konštrukciám.

Dodávka a montáž doplnkových kovových konštrukcií

V spolupráci s našimi dodávateľmi zabezpečujeme dodávku a montáž kovových certifikovaných konštrukcií závesných balkónov, zábradlí, striešok a iných doplnkových konštrukcií podľa požiadaviek.

Zateplenie a hydroizolácia plochých striech

Naša spoločnosť vlastní licenciu na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech vydaný TSÚS, n.o. Bratislava.

Obnova spoločných priestorov budov

Realizácia kontaktných zatepľovacích systémov, výmaľovka spoločných priestorov, nátery kovových konštrukcií, obnova nášľapných vrstiev.

Výmena rozvodov

V rámci komplexnej obnovy budov zabezpečujeme výmenu ležatých a zvislých rozvodov inštalačných vedení. (Zdravotechnika, plyn, elektroinštalácia, kamerové systémy)

Odstraňovanie azbestocementových konštrukcií a materiálov

Ponúkame komplexné služby v oblasti odstraňovania nebezpečného odpadu na báze azbestu odborne spôsibilým a pravidelne školenými zamestnancami našej spoločnosti.

SPOLOČNOSŤ AT STAVBY, S.R.O. NOVÉ ZÁMKY PÔSOBÍ NA STAVEBNOM TRHU V OBLASTI KOMPLEXNEJ OBNOVY BUDOV VIAC AKO 10 ROKOV.
Po - Pia
Volajte na čisle:
+421 903 175 242, +421 911 175 242

PONDELOK - PIATOK

08:00  - 16:00 pm